top of page
  • ayselyavuz

YENİ DÜNYA YENİ MİMARİ

Güncelleme tarihi: 4 Eyl 2020


Dünya nüfusunun artması, toplumların hızla tüketim toplumuna dönüşmesi, gelişen teknoji ile tüketilen enerji talebinin her geçen gün artması, kaynak kullanımı ve çeşitlendirilmesi problemleri , birçok ülkenin önemli gündem konularından olmasına sebep oldu.

Bu sorunların çözümleri olarak ise yenilenebilir enerji kaynakları konuşulmaya başlandı.Mimaride ise düşük enerji kullanımı anlayışına uygun güneş enerjisi kullanımı için de daha estetik ve teknolojik çözümler oluşturulmaya başlandı.Bu sürecin nasıl oluştuğunu ele alırsak:


İnsanoğlu varoluşundan bu yana,güneşin mevsimlere ve gece – gündüz döngüsü içinde , aydınlık ve karanlık ritmine ayak uydurmuş ve yaşamını bunlar üzerinden şekillendirmiştir. Yaşamımızı sürdürebilmemiz için güneş ve rüzgar kontrol altına almaya çalışırken , yaşam alanlarımızı bunları göz önünde bulundurarak şekillendirmek gerekliliği ,zaman içinde ihtiyaçlar doğrutusunda gelişmiştir. Tarih boyunca insanlar bulundukları topluluğun büyüklüğüne göre basit ve sıradan yöntemlerle evler, mahalleler,ortak alanlar, köyler ve kentler inşaa etmiştir. Doğal kaynakları en iyi şekilde kullanmış dogayla iç içe yaşamıştır.


İnsanlık tarihi süreçi içerisinde sanayi devrimlerinin sonuçları olarak fosil yakıtlı enerji kaynaklarının kullanımının artması, yaşam alanlarımızın kalitesini artırmak için geliştirilen yeni teknolojiler, mekanik çözümler, hızlı nüfus artışı ve plansız şehirleşme ile dogal verilerin –kaynakların kullanımı göz önünde bulundurularak yapılan mekan üretimi azalmıştır.Bunun sonuçu olarakda kaynakların hızla tüketilmesi , kirlilik ve atık üretiminde artış, doğaya yabancılaşma gibi sorunların oluşmuş ve bunlar için çözüm üretme süreçine geçilmiştir.


Kaynak yönetimi sorunu , küresel ısınma ve mevsimsel değişikliğin etkileri azaltmak amacıyla bir çok tasarımcı tasarım kriterlerine düşük enerji tüketimi ve düşük karbon salımı yapan yapılar üretme hedefini koymuştur.Güneş ve rüzgarla şekilllenen binalar, yanlızca yeni enerji yaklaşımları açısından değil ,sosyal ve çevresel yaklaşımlar açısından da insanların bakış açısını etkilemekte ,dünyaya toplumsal bir katkı oluşturarak yeni bir düzen kurma eğilimindedir.


Doğa ile uyumlu, enerji tasarufu yapan bir binanın tasarımı ele alındığında ; güneş ve rüzgar, bir binanın mimari tasarım biçiminden plana,kesitten malzemelere ve detaylara kadar her ölçekte yer almaktadır.Bu tasarım biçimi dünyanın neresinde ve hangi iklim kuşağında olurnursa olunsun aydınlık ve ısınma için güneşe , serinlemek için rüzgara olan gereksinimi kuralını değiştiremez.


Şimdiye kadar yapılan bir çok uygulamada yeşil çatılar, güneş enerjisin bina ölçeginde kullanımları, kent ölçeginde azalan yeşil alanların bina ölçeginde artırma çalışmalarını görebiliriz .Bu örnekler bu sürecin ürünleridir ve zaman içinde sayıların hızla artacağı aşikardır. Hedef ise sıfır enerji mimarlığı yönündedir.5 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page