top of page

ARCHITECTURAL

DESIGN STUDIO 

 

Mimarlık en eski meslekler arasında yer almakla birlikte , insanlığın barınma ihtiyacını karşılaması sebebiyle her dönem, günün şartlarına uyarak gelişerek, meslek olarak var olmuştur. Estetik kavramı dönemine göre şekil değiştirirken yanına yeni kavramları da almıştır. Bizce iyi bir mimari yorum günün ihtiyaçlarının karşılanması yanında, geçmişle birlikte geleceğin öngörüsü ile mümkün olacaktır. Yani mimarlık, geçmiş deneyimlerin üstüne inşa edilen bilgi ve farkındalıkla, geleceğin vizyonu ile hayata yeni anlamlar katacağı inancındayız ve yer aldığımız projeleri bu bakış açısı ile ele alıyoruz.

 

2011 yılında Aysel Yavuz Özal tarafından kurulan firma mimarlık, kentsel tasarım alanlarında proje geliştirmekte , uygulama ve kontrol yapmaktadır.

Şimdiye kadar yapmış olduğu farklı ölçek ve tipolojilerde projelerin hepsini kendi bağlamında ele alıp , yenilikçi mimari çözümler getirerek yurt içi ve yurtdışı projeler gerçekleştirmiştir.

FALİYET

ALANLARI

proje hizmetleri

Projelendirme süreci içinde yer alan konsept proje ,ruhsat projesi, uygulama projesi gibi mimari projelerin yanında, mühendislik projelerinin tarafımızdan ve partnerlerimizle birlikte yapılması ve yürütülmesi.

proje gelistirme

Projenin fikir aşamasından başlayarak , fizibilite , planlama ve uygulama aşamalarında hizmet vermektedir.

insaat uygulamaları

Projenin geliştirme ve projelendirme aşamasından sonra inşaat uygulaması aşamasında ekibimiz ve partnerlerimizle hizmet vermekteyiz.

KURUCU/ Mimar

AYSEL YAVUZ ÖZAL

2002 yılında İTÜ Mimarlık Bölümünden mezun oldu. İTÜ Mimarlık bina bilgisi üzerine master programına girdi ,eş zamanlı olarak Bilgi Üniversitesinden  şehircilik , imar hukuku üzerine dersler aldı.

2002-2005 yılları arasında mimarlık , tasarım ve sosyoloji gibi farklı disiplinlerde çalışanların görsel ve sanatsal pratik ile günlük yaşamı yeniden okuma amaçlı bir ara gelerek oluşturduğu , kreatif grup olan ''Heteretopia2002'' da farklı platformlarda işleri yer almıştır.

2002-2007 yılları arasında Brigitte Weber in ofisinde Kanyon iç mimari projesi, Trump Tower , SS Riding Clup gibi farklı ölçeklerde ve farklı fonksiyonlarda mimari proje süreçlerinde bulunmuştur.

2007 yılında Ütopia mimarlık ile partner olarak bir çok kentsel dönüşüm projesinde yer almıştır.

2009 yılında 314 mimarlık ortaklı olarak kurmuş ve daha çok uygulama ve konsept projeleri geliştirmiştir.

bottom of page