top of page

İSTANBUL / Kalamış

Kalamış’ta bulunan proje, üç parselin birleştirilmesi ile oluşacak olan 7500 m2 imar parseline yaklaşık 25.000 m2 inşaat alanın ticaret ve konut alanı olarak mimari konsept projeleri hazırlandı. Projede zemin ve 1 bodrum kat ticari alan olarak kullanılırken oluşturulacak 14 katlı iki blok konut olarak tasarlanmıştır.

KALAMIŞ NİSSA

25.000m2   /   2013

bottom of page