top of page

İSTANBUL / Fatih

UNKAPANI KENTSEL DÖNÜŞÜM

Yenileme alanı Küçük Mustafa Paşa ve Haraççı Kara Mehmet mahallelerini kapsayan 115.500 m2 dirve inşaat alanı yaklaşık 28.000 m2 den oluşmaktadır. Proje alanındaki farklı fonksiyonlardaki tescilli yapıların tespitleri yapılarak rolöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri oluşturuldu. Yeni önerilecek binaların tasarımlarında , mevcut mimari dokuyla uyumu ve mahalle dokusunun sürdürülebilirliği tasarım kriteri olarak belirlenerek yenileme konsept projeleri hazırlandı.

28.000m2   /   2008

bottom of page