top of page

İSTANBUL / Fatih

Yaklaşık 48.000 m2 alanda 20.000 m2 inşaat alanından tasarlanan proje, onbeşi tescilli, doksan binanın yenilenmesini kapsamaktadır. Projede tescilli binalar birebir korunarak mahalle dokusunun sürekliliğinin sağlanması hedeflenmiştir.Yeni yapılacak binaların mevcut dokuya uygun olarak tasarlanmıştır.

AYVANSARAY KENTSEL DÖNÜŞÜM

20.000m2   /   2007

bottom of page