top of page

İSTANBUL / Fatih

FENERBALAT KENTSEL DÖNÜŞÜM

25.000m2   /   2005

İstanbul Fatih İlçesinde Kentsel yenileme alanı içinde yeralan 3 yapı adası üzerindeki toplam 23 adet binanın rolöve, restitüsyon, restorasyon ve oluşturulan yeni konut alanlarının projelerinin hazırlanması işidir. Tescilli binaların mevcutdaki konut kullanımının sürdürülmesi, ana tasarım kararı olarak alınmış ve bu doğrultuda rolöve, resititüsyon ve restorasyon projelerinin Anıtlar Kurulu’nda onay süreci tamamlanmıştır. Yeni önerilen binaların tasarım kararlarında, mevcut mimari dokuyla uyumlu olmaları ve mahalle dokusunu sürekliliği amaçlanmıştır. Yeni hazırlanan binaların projeleri 3 ila 4 katlı ve kat alanları 70 ila 150 m2 arasında değişmektedir.

Proje yaklaşık 25.000 m2 inşaat alanına sahiptir.

bottom of page